← Back

Detyrat e shtëpisëSot kemi kaluar oret duke bere vizatime me tema te lira dhe lojra argetuese.

Fillimi dhe fundi i oreve:17:00-20:00

Prezenca e femijeve:10

Ajna Jonuzi


Photos and videos