← Back

Detyrat e shtëpisëNë orët tona punuam:

Gjuhë shqipe:Pyetje dhe përgjigje rreth tekstit,Spjegim të tekstit.

Matematikë:Mbledhje zbritje të numrave pa kalim,Perimetri.

Prezenca:10

Fillimi mbarimi orës:16:00-20:00

Efra Sait

Arjeta Ajeti


Photos and videos