← Back

Detyrat e shtëpisë-Shumëzimi dhe pjestimi me nr 10

- Nxerrja dhe përdorimi i formulave - makina funkcionale

- Vetia asociative te shumëzimi

- Përemri lidhor 

- Zbatimi i vetisë komutative  dhe asociative gjatë mbledhjes

- dyfiahimi i numrave me mijëshe , qindëshe  dhe dhjetëshe të plota 

-prezenca e fëmijëve 25

Fillimi - mbarimi i orës 16:00-19:00

Arjeta Hoxha Ajeti


Photos and videos