← Back

Detyrat e shtëpisëLeximi i numrave negativë

Ritregim të tregimit " Patatet e ziera"

Numra të tjera për mbledhje 

prezenca e nxënësve 35

fillimi - mbarimi i orës 17:00-20:00

Arjeta Hoxha Ajeti


Photos and videos